Паневски и Синови компани се грижи за своите клиенти,имаме високо стручен кадар кој е на располагање за сервис и одржување на сите типови врати кои ние ги монтираме.

Во поголемите градови од Република Македонија имаме коперативна соработка,со цел проблемите да се решат во најкус временски рок.

Поголем број резервни делови ги имаме на лагер во нашиот магацински простор во Куманово.Стоиме на располагање за секаков вид консултации и совети во врска со одржување и правилно користење на производите што ние ги дистрибуираме.

Производите кои ние ги монтираме имаат гаранција за квалитет. Во гарантен рок ги одстрануваме сите недостатоци кои можат да се докажат како грешка во квалитетот од страна на производителот.

Ви благодаривме на довербата.