ninz

ninzlogo[1]
Искуство на кое можете да се потпрете

Ninz Spa е Италијански водечки производител на противпожарни врати со 70% удел на пазарот. Консолидирани искуство во секторот, блискоста со стандардите и оптималниот однос помеѓу квалитет и цена се главните одлики на компанијата. Со текот на годините Ninz ја проширува својата понуда која вклучува повеќенаменски метални врати и широк спектар на додатоци. Освен во Италија, Ninz SpA, исто така продава своите производи во повеќе други европски земји, како Франција, Грција, Португалија, Романија, Шпанија, Словенија, Македонија … и земји надвор од Европа како што се Турција, Русија и Панама.

www.ninz.it