kaba

mauerlogo[1]
Доверете ја грижата за вашата безбедност на Kaba Mauer

Kaba Mauer стана еден од водечките производители во светот на безбедносни брави и компоненти, бидејќи, во текот на0 140 години постоење, Kaba со долгогодишно искуство во областа со најновите технологијата на производство и на повеќето иновативни дизајни развива голем број на производи, сите произведени во Германија.

www.kaba-mauer.de