geze

gezelogo[1]
Американски квалитет и диверба

 

Постојано подобрување на производи на Geze и услугата е една од основни принципи на работа. Geze не само што сака да ги задоволи очекувањата на премиум добавувачите, туку сака да ги надмине сите очекувања на крајниот корисник.
Системот за квалитетно менаџирање на Geze овозможува постојано оптимизирање и подобрување на начинот на производство со цел да има се поквалитетен производ и позадоволен краен корисник. Исполнувањето на барањата на ISO 9001 е водечкиот курсот за Geze.

www.geze.com