Нова веб страна

Паневски и Синови Компани, Ве инфоримира дека од 24 август 2015 има нова веб страна, која на посетителите им овозможува детални да се запознаат со богатата понуда на производи од реномирани светски брендови, за кои обезбедува гаранција и сервис.

Тимот на Panevski & Sinovi Company направи напор да направи и референтна листа, со фотографии од објектите каде има вградено производи од брендовите за кои се застапници.

Нашата цел е да сме што поблиску до клиентите, па тка и веб страната е кориснички направена да може да се отовра и на мобилен телефон како и на таблет.